Tạo bản ghi bằng mẫu DNS có sẵn

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 0 phút đọc

Bước 1: Đăng nhập vào id.matbao.net.

Bước 2: Vào mục Tên miền chọn Quản lý tên miền và nhấp vào Tên miền cần thao tác.

Bước 3: Trong mục Quản trị tên miền, nhấp vào tab Bản ghi DNS.

Bước 4: Click vào nút Mẫu DNS có sẵn.

Bước 5: Chọn mẫu bạn muốn tạo trong danh sách.

Bước 6: Điền các giá trị vào các mẫu DNS.

Bước 7: Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi mới từ Mẫu DNS đã chọn.