Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên cPanel

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Để quản lý thông tin tài khoản FTP trên hosting – cPanel bạn vui lòng tham khảo các bước sau:

1/ Tạo tài khoản FTP:

+Truy cập vào hosting – cPanel > tại bảng “FILES” chọn ứng dụng “FTP Accounts” như hình sau:

+Sau đó bạn vui lòng điền các thông tin sau để tạo tài khoản.


> Log In: tên tài khoản (sẽ cộng thêm với phần @domain phía sau)

> Password: mật khẩu

> Password (Again): xác nhận mật khẩu

***Chọn nút “Password Generator” để tại pass tự động

> Directory: đường dẫn mà tài khoản này có quyền thao tác

> Quota: giới hạn dung lượng lưu trữ cho tài khoản này trên hosting

+Cuối cùng chọn nút “Create FTP Account” để hoàn tất.

2/ Thay đổi thông tin FTP:

+ Vẫn tại ứng dụng “FTP Accounts” bạn vui lòng quan sát các tài khoản FTP có sẵn như hình sau:


+ Bạn vui lòng lưu ý giúp:

*FTP Accounts: tài khoản FTP được khởi tạo và có thể thay đổi.

*Special FTP Accounts: các tài khoản FTP được tạo từ hệ thống và không thể cấu hình.

+ Tại các tài khoản “FTP Accounts” bạn có thể thao tác:

>Change Password: thay đổi mật khẩu

>Change Quota: thay đổi dung lượng lưu trữ trên hosting

>Delete: xóa tài khoản