Thay đổi tên miền chính Google Workspace

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 phút đọc

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trang https://admin.google.com với thông tin tài khoản Google Workspace của bạn:

Để đổi được tên miền chính bạn cần thêm tên miền mới cần đổi

Bước 1: Chọn Tên miền > Quản lý tên miền > Thêm miền.

Bước 2: Nhập tên miền > Thêm tên miền và xác minh.

Bước 3: Xác minh miền của bạn

Chi tiết về các bước xác minh tên miền bạn vui lòng tham khảo tại đây

Bước 4: Bạn tiến hành thay đổi tên miền chính.

Chúc bạn thành công.