Thêm nhiều thành viên vào nhóm cùng lúc trên Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 3 phút đọc

Chỉ với 12 phút bạn sẽ thêm được nhiều thành viên vào nhóm cùng lúc trên Microsoft Teams

Với tính năng Nhóm (Teams), bạn có thể tổ chức thành các phòng ban, các nhóm làm việc hay các lớp học trực tuyến. Nhưng để mời một danh sách dài các thành viên mà chỉ có thể mời thêm từng người có lẽ là điều khó khăn và mất thời gian của bạn. Tại bài viết này bạn sẽ có thêm một cách để thêm nhiều thành viên vào nhóm cùng một lúc trên Microsoft Teams.

Chuẩn bị danh sách thành viên

Bạn hãy bắt đầu chuẩn bị một danh sách các thành viên bằng Excel. Vì khi nhập danh sách vào Microsoft Teams mỗi địa chỉ mail cần cách nhau một dấu “;”.

Để có một danh sách nhanh hơn hay sử dụng công thức nối chuỗi trong Excel (= A & B) để kết hợp chuỗi Email và dấu (; ).

Tìm kiếm và Thêm Addin cho trình duyệt

Bạn hãy sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox, gõ từ khóa Refined Microsoft Teams để tìm kiếm Addin cho trình duyệt.

Refined Microsoft Teams trên Google Chrome

Nhấn Thêm vào Chrome => Nhấn Thêm tiện ích => Sau khi thêm thành công bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng  ở trên bar của trình duyệt.

Refined Microsoft Teams trên Firefox

Nhấn Add to Firefox => Nhấn Thêm (A) => Sau khi thêm thành công bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng  ở trên bar của trình duyệt.

Thêm thành viên vào nhóm

Truy cập Microsoft Teams theo đường dẫn https://teams.microsoft.com/ tại trình duyệt bạn vừa thêm Refined Microsoft Teams.

Chọn Nhóm bạn cần thêm thành viên => Nhấn vào biểu tượng => Chọn Thêm thành viên.

Sao chép danh sách email bạn đã tạo và dán vào khung (1) như hình bên dưới => Nhấn Bulk import (2) => Sau khi thêm thành công sẽ có thông báo như mục (3).

Tham khảo: Thế giới thủ thuật