Thêm quản trị viên (admin) trên Google Workspace

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 phút đọc

Để thêm quản trị viên hoặc bỏ quản trị viên bạn tiến hành thao tác như sau:

Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào trang quản trị Google Workspace https://admin.google.com

Tài khoản > Vai trò quản trị > Chỉ định quản trị viên

Tại đây bạn có thể Chỉ định người dùng mới hoặc Bỏ chỉ định vai trò.

Như vậy là xong rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!!

Chúc các bạn thành công.