Thiết lập Email Exchange trên Outlook

Để cấu hình Email theo giao thức Exchange, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn như sau:


21/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.