Thiết lập Email Exchange trên Outlook

Trần Thế Vinh 21/05/2020 276 lượt xem

 

Để cấu hình Email theo giao thức Exchange, bạn vui lòng tham khảo video clip hướng dẫn như sau:


Bài viết liên quan