Tìm kiếm trên Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 4 phút đọc

Chỉ với 7 phút việc tìm kiếm trên Microsoft Teams của bạn sẽ trở nên rất đơn giản

Bạn mong muốn tìm kiếm những tin nhắn cũ hay một thông báo trên Nhóm từ vài tháng trước? Thay vì phải tìm kiểm từng mục, từng tin nhắn bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm của Microsoft Teams để có thể tìm lại các bài viết các tin nhắn nhanh chóng hơn.

Tìm kiếm Tất cả

Nhập từ khóa cần tìm kiếm vào khung Tìm kiếm và nhấn Enter.

Theo từ khóa bạn nhập, bạn sẽ có thể tìm kiếm được: Tin nhắn, Người dùng và Tệp có chứa từ khóa giống như bạn tìm kiếm. Tùy theo mục đích tìm kiếm bạn có thể chọn các tab phù hợp.

Ngoài ra tại tab Tin nhắnTệp bạn cũng có thể cấu hình Lọc để có thể tìm kiếm chính xác hơn. Ví dụ tại Tin nhắn:

  • Từ: Nếu bạn biết tin nhắn hay thông báo được đăng hoặc gửi chính xác từ một ai đó hãy nhập tên tài khoản người ấy tại mục này.
  • Loại: Thông tin bạn muốn tìm kiếm thuộc mục Trò chuyện hay Kênh?
  • Xem thêm bộ lọc: Bạn có thể lựa chọn thêm thông tin như được gửi vào ngày nào, thuộc Nhóm và Kênh nào,…

Tìm kiếm trong một Kênh hoặc một cuộc Trò chuyện

Khi sử dụng Microsoft Teams trên máy tính và  trình duyệt, bạn có thể tìm kiếm tin nhắn hay thông báo của một cuộc Trò chuyện hay một Kênh nhanh chóng bằng các phím Ctrl + F trên WindowsCommand + F trên MacOS.

Sau khi nhập từ khóa hãy nhấn Enter và kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện.

Mẹo sử dụng khung tìm kiếm bằng câu lệnh

Ngoài chức năng dùng để tìm kiếm Khung tìm kiếm còn có những tính năng như mở nhanh một ứng dụng, nhắn tin đến hay gọi cho một ai đó nhanh chóng bằng các lệnh đơn giản.

Bạn có thể tương tác với các ứng dụng bằng cách @đề cập chúng trong các cuộc trò chuyện, kênh hoặc tìm kiếm. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra tình hình thời tiết nhanh trong bằng cách @Weather Hồ Chí Minh. Hoặc  @Wikipedia trong hộp lệnh để tìm và chia sẻ bài viết.

Hay bạn một trò chuyện với một ai đó hãy nhập /chat => Chọn người cần trò chuyện => Nhập tin nhắn => Nhấn Enter.

Hay nhập @ hoặc / để khám phá thêm nhiều câu lệnh tiện lợi hơn.

Lưu các tin nhắn quan trọng để có thể tìm kiếm nhanh chóng

Với các tin nhắn quan trọng có thể sử dụng chức năng Lưu để có thể tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng hơn lại mục lưu trữ.

Chọn tin nhắn bạn cần lưu => Nhấn vào biệu tượng => Chọn Lưu tin nhắn này.

Để xem lại các tin nhắn đã lưu nhấn váo Ảnh đại diện của bạn => Chọn mục Đã lưu.