Hướng dẫn cài đặt tính năng đăng nhập Bí danh (Alias), Số điện thoại, CMND hoặc Mã số thuế thay cho ID Mắt Bão

  • Trang ID -> Cài đặt tài khoản -> phần Thông tin đăng nhập
  • Bạn bật/ tắt các hình thức đăng nhập để sử dụng thay cho việc đăng nhập bằng ID Mắt Bão.

Các hình thức đăng nhập:

  • ID Mắt Bão là mã do Mắt Bão cấp cho mỗi tài khoản và không thay đổi được.
  • Bí danh (Alias) khách hàng phải tạo trước rồi mới sử dụng được.
  • Số điện thoại, CMND/ CCCD (cho tài khoản cá nhân), mã số thuế (cho tài khoản tổ chức) sẽ được lấy từ thông tin cá nhân đã được Mắt Bão xác nhận. Muốn thay đổi thông tin này bạn phải tạo ticket để thay đổi thông tin.

Đăng nhập bằng Bí danh (Alias)

Bước 1: Bạn nhấp vào [Tạo mới] ở dưới như ảnh.

Bước 2: Khi nhấp vào [Tạo mới] sẽ popup ra nội dung như hình bên dưới, bạn nhập bí danh muốn tạo và nhấp vào [Tạo mới] để hoàn tất.

Khi bạn đã tạo xong Bí danh (Alias) thì layout sẽ hiển thị như hình này.

Bạn có thể thay đổi bí danh khi nhấp vào [Chỉnh sửa]

Sẽ hiển thị popup thay đổi bên dưới, bạn điền thông tin thay đổi và nhấn Lưu.

Khi đã tạo Bí danh (Alias) thành công, bạn đã có thể bật để sử dụng, có nghĩa là bạn sẽ được dùng Bí danh này để đăng nhập thay cho ID Mắt Bão, tương tự cho những hình thức đăng nhập còn lại.

Đăng nhập bằng mạng xã hội Facebook và Google

Để kết nối lần đầu tiên, bạn nhấp vào nút tắt/ bật để kết nối tài khoản Facebook hoặc Google đã được đăng nhập trong máy cá nhân và xác nhận.

Sau khi xác nhận xong, hệ thống sẽ hiển thị đã kết nối với tài khoản.

Để sử dụng bạn chỉ cần tắt/ bật tính năng này.

Để sử dụng bạn vào trang đăng nhập chọn [Hình thức khác] và chọn 1 trong 2 nút Facebook hoặc Google để đăng nhập.

Như vậy bạn đã tạo thành công, đăng nhập bằng nhiều hình thức liên kết mạng xã hội.

Chúc bạn thành công!