Triển Khai Ban Đầu – Tạo tài khoản trên Office 365

Nguyễn Đức Mạnh 10/06/2020 182 lượt xem

 

1.Tạo từng tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://admin.microsoft.com/

Bước 2: Vào mục người dùng vào mục Người dùng hiện hoạt nhấn vào thêm người dùng

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản nhấn vào tiếp tục

Bước 4: Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không nhấn vào tiếp tục

Bước 5: Cài đặt tùy chọn có thể bổ sung hồ sơ cho tài khoản hoặc gán quyền truy cập quản trị cho tài khoản (admin) nhấn vào tiếp theo.

Bước 6: Xem xét lại các thông tin đã điền trước đó ( thể thể chỉnh sửa) và hoàn tất việc thêm.

2. Tạo nhiều tài khoản

Bước 1: Vào Người dùng hiện hoạt (Active user) Chọn Thêm nhiều người dùng (Add multiple users).

Bước 2: Download mẫu CSV file để điền các thông tin tài khoản cần khởi tạo.

Bước 3: Mẫu File CSV. Các cột bắt buộc điền thông tin: Tên người dùng (User Name), Tên hiển thị (Display Name). (để tránh bị lỗi nên đổi file CSV thành file Excel và sau khi điền các thông tin cần thiết để khởi tạo tài khoản chúng ta đổi lại thành file CSV)

Bước 4: Nhấn Browse để tải file CSV lên => Nhân Verify để kiểm tra file.
• Nếu file bị lỗi: Có thông báo “Xảy ra một số lỗi với tệp (There are some problems with the file)” => Nhấn “Tải xuống tệp nhật ký để xem chi tiết (Download log file for detail)” để kiểm tra các lỗi trong file.

Bước 5: Nếu file đúng: sẽ có thông báo “Tệp của bạn có vẻ ổn. Hãy bấm hoặc nhấn vào Tiếp theo (Your file looks good. Click or tap Next)” => Nhấn tiếp tục.

Bước 6: Tùy chỉnh trạng thái cho phép hoặc không cho phép đăng nhập và chọn giấy phép cho các tài khoản.

Bước 7: Xem lại thông tin các tài khoản đã được khởi tạo thành công.


Bài viết liên quan