Triển Khai Ban Đầu – Tạo tài khoản trên Microsoft 365

Nguyễn Đức Mạnh 2 phút đọc

Tạo từng tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://admin.microsoft.com/

Bước 2: Vào mục người dùng vào mục Người dùng hiện hoạt nhấn vào thêm người dùng

Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản nhấn vào tiếp tục

Bước 4: Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không nhấn vào tiếp tục

Bước 5: Cài đặt tùy chọn có thể bổ sung hồ sơ cho tài khoản hoặc gán quyền truy cập quản trị cho tài khoản (admin) nhấn vào tiếp theo.

Bước 6: Xem xét lại các thông tin đã điền trước đó ( thể thể chỉnh sửa) và hoàn tất việc thêm.

Tạo nhiều tài khoản

Bước 1: Vào Người dùng hiện hoạt (Active user) Chọn Thêm nhiều người dùng (Add multiple users).

Bước 2: Download mẫu CSV file để điền các thông tin tài khoản cần khởi tạo.

Bước 3: Mẫu File CSV. Các cột bắt buộc điền thông tin: Tên người dùng (User Name), Tên hiển thị (Display Name). (để tránh bị lỗi nên đổi file CSV thành file Excel và sau khi điền các thông tin cần thiết để khởi tạo tài khoản chúng ta đổi lại thành file CSV)

Bước 4: Tải file CSV của bạn lên

Nếu như File bị lỗi sẽ có thông báo và bạn có thể chọn xem chi tiết để biết lỗi trong file

Nếu như file CSV của bạn hợp lệ, bạn nhấn vào Kế tiếp

Bước 5: Bạn thực hiện gắn giấy phép cho các địa chỉ mail trong file CSV

Bước 7: Chọn Thêm người dùng để hoàn tất

Chúc bạn thao tác thành công