Triển khai ban đầu – Thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365

Phan Minh Ngà 3 phút đọc

Sau đây là bài viết hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Office 365 của bạn

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị Microsoft 365 của bạn tại trang: https://admin.microsoft.com

Bước 2: Từ trang quản trị chọn Hiển thị tất cả

Bước 3: Chọn Thiết đặt – Miền – Thêm miền

Bước 4: Nhập tên miền muốn sử dụng – Sử dụng tên miền này

Bước 5: Cấu hình DNS cho tên miền

Ở bước này sẽ có hai trường hợp

Trường hợp 1: Nếu tên miền thuộc quyền quản lý của Mắt Bão ( Nameserver tại Mắt Bão )

Cấu hình bản ghi DNS TXT để xác thực tên miền

Để cấu hình DNS cho tên miền, Bạn truy cập vào trang quản lý dịch vụ id.matbao.net  Chọn mục Tên Miền

Chọn mục Quản Lý Tên Miền

Lúc này bạn sẽ thấy danh sách các tên miền mà bạn đã đăng ký tại Mắt Bão. Bạn chọn tên miền cần cấu hình DNS trong danh sách Quản lý tên miền

Bạn chọn vào Cấu hình DNS nâng cao và cấu hình bản ghi DNS TXT mà Microsoft đã cung cấp:

Quay trở lại trang quản trị Microsoft và chọn Xác minh

Kích hoạt bản ghi =>> nhấn tiếp tục

Quay trở lại trang id.matbao.net =>> Tại mục Cấu hình DNS nâng cao =>> Chọn dịch vụ =>> Chọn Microsoft 365 =>> Tạo bản ghi

Sau khi thêm bản ghi hoàn tất thì có thể quay lại trang admin.microsoft.com và chọn Tiếp tục

Hoàn tất cấu hình

Trường hợp 2: Nếu tên miền không thuộc quản lý của Mắt Bão

Bạn cần sao chép bản ghi DNS của Microsoft và vào trang quản lý tên miền của mình để cấu hình

Sau khi bạn cấu hình bản ghi DNS thành công thì quay trở lại trang admin.microsoft.com nhấn Xác minh và tiếp tục thực hiện các bước như trường hợp 1

Chúc bạn thao tác thành công