Triển khai ban đầu – Thêm tên miền vào dịch vụ Office 365

Nguyễn Đức Mạnh 19/01/2021 194 lượt xem

 

Nếu chưa có tên miền, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này và sử dụng tên miền mặc định của dịch vụ là @<tenant>.onmicrosoft.com (Ví dụ: user@matbaocom.onmicrosoft.com)

Để thêm và sử dụng tên miền của mình vào dịch vụ office 365:

Bước 1: Đăng Nhập với tài khoản quản trị vào trang https://admin.microsoft.com/

Bước 2: Từ trang quản trị Nhấn vào hiển thị tất cả

Bước 3: Nhấn vào mục thiết đặt vào miền nhấn vào  thêm miền

Bước 4: Nhập tên miền và chọn sử dụng miền này

Bước 5: Cấu hình DNS cho tên miền.

Ở bước này sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu tên thuộc quyền quản lý của Mắt Bão (Nameserver ở Mắt Bão)

Cấu hình giá trị bản ghi txt để xác thực quyền sở hữu tên miền.

Đăng nhập vào id.matbao.net vào mục tên miền.

Chọn tên miền cần thêm

Từ giao diện chính của tên miền vào mục quản lý tên miền

Điền giá trị txt nhấn vào Thêm bản ghi
• Mục host điền giá trị : @
• Mục loại chọn TXT
• Mục giá trị điền giá trị txt từ Microsoft

Quay trở lại trang tạo tên miền của Microsoft nhấn xác minh

Kích hoạt bản ghi => nhấn Tiếp tục

Cấu hình thêm các bản ghi trên trang id.matbao.net 

Để cấu hình các bản ghi cho dịch vụ office 365 ta vào phần quản lý DNS trong phần Tên miền của trang id.matbao.net

Nhấn vào Thêm bản ghi

Sau khi thêm các bản ghi hoàn tất nhấn tiếp tục

Hoàn tất cấu hình

Trường hợp 2 : Nếu tên miền không thuộc sự quản lý của Mắt Bão.

Chúng ta sẽ sao chép giá trị các bản ghi hoặc đăng nhập vào trang quản trị tên miền của mình để cấu hình.

Sau khi quý khách cấu hình bản ghi thành công nhấn xác minh và làm các bước tiếp theo tương tự như trường hợp 1.


Bài viết liên quan