[Video Clip] Hướng dẫn cấu hình DNS trên ID.MATBAO.NET

Cấu hình DNS cho tên miền của bạn, bạn có thể sử dụng DNS Control Panel mà Mắt Bão đã tích hợp vào trang quản lý dịch vụ id.matbao.net

Xem thêm: Hướng dẫn cấu hình DNS của nhà cung cấp khác

Hướng dẫn cấu hình DNS:

Điều kiện tiên quyết là tên miền của bạn phải sử dụng các cặp nameserver của Mắt Bão thì các cấu hình DNS mới có hiệu lực. Nếu bạn đăng ký tên miền ở nơi khác, vui lòng kiểm tra tên miền để biết cặp DNS đang ở đâu. Nếu không phải ở Mắt Bão thì bạn vui lòng cấu hình cặp DNS này về Mắt Bão.

  • NameServer 1: ns1.matbao.com 13.250.228.99 / ns1.matbao.vn 103.15.48.84
  • NameServer 2: ns2.matbao.com 35.198.246.158 / ns2.matbao.vn 35.198.246.158

Tại phần tên miền, bạn Click vào tên miền cần thực hiện cấu hình –> Chọn “Quản lý DNS”

quản lý dịch vụ dns

Hướng dẫn cấu hình DNS trên ID.MATBAO.NET

1. Tạo A record:

Dùng để trỏ đến một địa chỉ IP (IPv4/IPv6).

Bản ghi này thường được dùng để trỏ tên miền vào IP của máy chủ chứa Website.
• Name: mail, @, …(@ thay cho giá trị rỗng)
• IP Address: Nhập IP của Server (Ví dụ: 119.81.46.25)

tạo a record dns

2. Tạo CNAME (Canonical Name):

Dùng để trỏ một tên này đến một tên khác, không quan tâm đích đến là IP nào.

Bản ghi này thường được dùng để trỏ nhiều dịch vụ vào cùng một địa chỉ IP.

Ví dụ bạn có thể trỏ blog.mydomain.com, FTP.mydomain.com, mail.mydomain.com đến một tên khác là mydomain.com. Như vậy, mydomain.com này trỏ về IP nào, thì các tên kia cũng sẽ trỏ về IP đó.

• Name: www, FTP,…
• Host: Nhập tên host (Ví dụ: mydomain.com)

tạo cname

3. Tạo MX Record:

Chỉ định email gởi đến tên miền của bạn sẽ được tiếp nhận bởi máy chủ nào.

Thông thường giá trị của bản ghi này sẽ là mail.mydomain.com, và bạn phải tạo thêm một bản ghi loại A cho mail.mydomain.com trỏ về địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Email. Bạn cần phải liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để biết địa chỉ IP này là gì.

Bạn có thể có nhiều MX, mỗi bản ghi có một số thứ tự (Priority) khác nhau. Số nhỏ hơn nghĩa là mức ưu tiên cao hơn. Con số này được hiểu như là “nếu không phát thư được vào máy chủ này, thì hãy phát thư vào các máy chủ có mức ưu tiên thấp dần”. Nếu bạn sử dụng hệ thống Email Po của Mắt Bão, bạn thiết lập giá trị này = 10

• Name: @ (@ thay cho giá trị rỗng)
• Host: Nhập mail tên host (Ví dụ: mail.mydomain.com)

tạo mxrecord

4. Tạo TXT record cho SPF – Sender Policy Framework:

Dùng để ghi một chuỗi bất kỳ, thường được dùng để khai báo xác nhận máy chủ gửi email cho tên miền (SPF – Sender Policy Framework).

SPF là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gửi mail (SMTP). SPF cho phép phần mềm nhận dạng và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam).

Ngày nay, SPF là một trong các tiêu chuẩn chống Spam và giúp cho email gửi đi từ tên miền của bạn được chấp nhận bởi các máy chủ khác.

Tham khảo: Wiki và www.openspf.org.

• Name: @, smpt, (@ thay cho giá trị rỗng)
• Data: v=spf1 a mx -all, …

txt record

5. Tạo URL Redirect:

Đây là dạng đặc biệt không phải chuẩn của DNS. Bản ghi này hỗ trợ bạn cấu hình tên miền của mình sẽ được trỏ về một website nào đó.

Ví dụ: Khi người dùng gõ www.kbmatbao.top, trình duyệt sẽ tự động dẫn đến https://www.matbao.net/

Và để thực hiện được việc này, hệ thống sẽ tự động bổ sung một bản ghi A, trỏ đến IP của máy chủ DNS.

• Name: @, www, www2…(@ thay cho giá trị rỗng)

• URL: Nhập địa chỉ trang web (ví dụ: https://wiki.matbao.net/)

url redirect

6. Tạo URL Frame:

Tương tự như URL Redirect, bản ghi này cũng là dạng đặc biệt không phải chuẩn của DNS và bản ghi được đánh dấu Frame dùng để che dấu địa chỉ thực của website chứa thông tin, trên thanh địa chỉ của trình duyệt, người duyệt web vẫn chỉ thấy địa chỉ www.kbmatbao.top

Và để thực hiện được việc này, hệ thống cũng sẽ tự động bổ sung một bản ghi A, trỏ đến IP của máy chủ DNS.

• Name: @, www, www2…(@ thay cho giá trị rỗng)
• URL: Nhập địa chỉ trang web (ví dụ: https://matbao.net/)

tạo url frame

Lưu ý: Do cấu hình URL Frame/Redirect là loại cấu hình đặc biệt, nguyên tắc hoạt động trên 1 server trung gian khác nên sau khi bạn cập nhật 1 bản ghi URL Frame/Redirect thì hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 bản ghi A tương ứng trỏ về IP server trung gian (ví dụ như : 35.187.249.221) và IP này có thể sẽ thay đổi sau 1 thời gian sử dụng. Vì vậy, bạn không điều chỉnh/xóa bản ghi A này trong quá trình sử dụng URL Frame/Redirect.

7. Tạo SRV (Service):

Service record (SRV record) là một đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu trong DNS được sử dụng để xác định vị trí các dịch vụ đặc biệt trong 1 domain.

• Name: _service._proto. (ví dụ: _sipfederationtls._tcp )
• Data: priority weight port target. (ví dụ: 10 2 5061 federation.messenger.msn.com.)

tạo srv

8. Xoá Record:

Để xóa bản ghi DNS, bạn chỉ cần click chọn vào ô vuông trước tên miền vào chọn “Xóa bản ghi” Bạn phải cẩn thận trước khi xoá record. Hoặc nhấn “Hủy” nếu bạn không muốn thay đổi.

xóa record dns

Bạn cũng có thể tham khảo video hướng dẫn như bên dưới:

Trong quá trình thao tác, nếu cần hỗ trợ, bạn có thể tạo 1 yêu cầu trong mục Hỗ trợ, hoặc gọi 19001830 để Mắt Bão hướng dẫn bạn.

Xem thêm bài viết:

Leave A Comment?