Xác minh quyền sở hữu tên miền với Google Search Console

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 2 phút đọc

Xác minh là gì?

Xác minh là quá trình chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một sản phẩm (Website, App,…). điều này là bất buộc nếu bạn đang sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Google, việc xác minh chủ thể giúp bạn có quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ của Google và có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của website của bạn trên Google Tìm kiếm. Mỗi website trong Google Search Console cần phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh.

dịch vụ bảo vệ tên miền Mắt Bão

Hướng dẫn xác minh tên miền với Google Search Console

Tiến hành xác mình chủ thể tên miền với Google Search Console chỉ trong 5 bước sau:

Bước 1: Tuy cập vào Google Search Console Tìm kiếm sản phẩm Thêm trang web

Bước 2: Nhập tên miền vào ô Miền Tiếp tục

Bước 3: Sao chép giá trị TXT

Bước 4: Truy cập ID.MATBAO.NET Tên miền → Chọn tên miền → Quản lý DNS Thêm bản ghi tên miền

Lưu ý: Nhập các giá trị trong bản ghi như sau

Loại: TXT

Giá trị: Giá trị TXT (Sao chép ở bước 3)

Chọn Thêm bản ghi để hoàn tất.

Bước 5: Xác minh tên miền với Google Search Console

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn nhấn vào XÁC MINH.
Thông báo xác minh tên miền thành công.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình xác mình tên miền của bạn với dịch vụ Google.

Chúc các bạn thành công, ngày mới an lành.