HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHÔNG THỂ CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN MICROSOFT TEAMS TRÊN MÁY MAC OS

Trương Trọng Hiếu 2 phút đọc

Trong quá trình sử dụng, khi đăng nhập một tài khoản mới thì giao diện đăng nhập Microsoft Teams luôn hiển thị tài khoản cũ.

Sau đây là bài viết hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi rất hay thường gặp này.

Bước 1: Mở Terminal

Bước 2: Xóa các tệp com.microsoft.teams, com.microsoft.teams.shipit, Teams bằng lệnh bên dưới:

            rm –rf /Library/Caches/com.microsoft.teams

            rm –rf /Library/Caches/com.microsoft.teams.shipit

            rm –rf /Library/Application Support/Microsoft/Teams

Hoặc truy cập vào thư mục và xóa theo đường dẫn:

~/Library/Caches/com.microsoft.teams

~/Library/Caches/com.microsoft.teams.shipit

~/Library/Application Support/Microsoft/Teams

Bước 3: Thực hiện xóa chuỗi khóa liên quan đến Microsoft Teams tại Keychain Access

            Truy cập Keychain Access

            Chọn Password, gõ “teams” để tìm kiếm chuỗi khóa liên quan đến Microsoft Teams, sau đó thực hiện xóa.

Bước 4: Khởi động lại máy và tiến hành đăng nhập tài khoản vào ứng dụng Microsoft Teams.

Chúc các bạn thực hiện thành công!