Yêu cầu phần cứng sử dụng ứng dụng Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 1 phút đọc

Tất cả các yêu cầu trong các phần sau đây áp dụng cho cả ứng dụng Team trên máy tính và ứng dụng Team trên web.

1. Yêu cầu về phần cứng cho Teams trên máy tính Windows

2. Yêu cầu về phần cứng cho Teams trên máy tính Mac

3. Yêu cầu về phần cứng cho Teams trên máy tính Linux

4. Yêu cầu về phần cứng cho Teams trên thiết bị di dộng

– Android: Tương thích với điện thoại và máy tính bảng Android. Hỗ trợ giới hạn trong 4 phiên bản mới nhất của Android. Khi một phiên bản Android mới được phát hành, phiên bản mới và 3 phiên bản trước đó chính thức được hỗ trợ.
– iOS: Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch. Hỗ trợ giới hạn trong 2 phiên bản mới nhất của iOS. Khi một phiên bản iOS mới được phát hành, phiên bản mới và phiên bản trước đó chính thức được hỗ trợ.


Để có trải nghiệm tốt nhất với Teams, hãy sử dụng phiên bản iOS và Android mới nhất.


Tham khảo thêm tại đây