CẢNH BÁO: Email giả mạo tống tiền người dùng

Gần đây, Mắt Bão nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn của khách hàng về bảo mật Email. Một trong số những trường hợp đó liên quan đến vấn đề tài khoản Email bị chiếm đoạt. Và họ đều bị sử dụng chung một thủ đoạn đó là bị email giả mạo tống tiền. … Đọc tiếp CẢNH BÁO: Email giả mạo tống tiền người dùng