cách kiểm tra tên miền trên whois

Whois là gì? Cách sử dụng Whois để tra cứu thông tin tên miền

Whois là gì? Whois là công cụ tìm kiếm tên miền/chương trình trên Internet để kiểm tra thông tin tên miền. Ý nghĩa của Whois là gì? Whois chính xác là từ who is trong tiếng Anh nó mang ý nghĩa là câu hỏi “Ai?” dùng để chỉ người chủ của tên miền. Whois Privacy…