Certificate Authority là gì

Certificate Authority là gì? Lưu ý cần biết khi đăng ký CA

CA – Certificate Authority là gì? Certificate Authority là nhà cung cấp chứng thực số, đảm bảo các hoạt động, giao dịch được diễn ra an toàn trên nền tảng Internet. Để hiểu được khái niệm Certificate Authority (CA), trước hết, chúng ta cần nắm được SSL là gì? SSL là viết tắt của từ…