chứng chỉ ssl

Certificate Authority là gì? Lưu ý cần biết khi đăng ký CA

CA – Certificate Authority là gì? Certificate Authority là nhà cung cấp chứng thực số, đảm bảo các hoạt động, giao dịch được diễn ra an toàn trên nền tảng Internet. Để hiểu được khái niệm Certificate Authority (CA), trước hết, chúng ta cần nắm được SSL là gì? SSL là viết tắt của từ…

SSL là gì? Tổng quan về chứng chỉ SSL quan trọng phải biết

SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt. Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng…