hướng dẫn sử dụng ddns

DDNS là gì? Ứng dụng thực tiễn của hệ thống tên miền động là gì?

DDNS là gì? DDNS hay Hệ thống tên miền động là phương thức ánh xạ tên miền đến địa chỉ IP động (IP WAN) từ tên miền sang định dạng số. Ý nghĩa của chữ viết tắt DDNS là gì? DDNS là từ viết tắt của Dynamic Domain Name System dùng để ánh xạ địa…