icann là gì

ICANN là gì? Các cơ chế và chính sách quan trọng cần biết của ICANN

ICANN là gì? ICANN viết tắt của Internet Corporation for Assigned Names and Numbers là tổ chức quản lý tên miền trên toàn thế giới. Vậy nhiệm vụ chính của tổ chức ICANN là gì? ICANN quản lý hệ thống dữ liệu, cấp phát địa chỉ IP,…đảm bảo sự ổn định của internet.  ICANN là…