phpBB

PhpBB là gì? Cách cài đặt và cấu hình phpBB hoàn chỉnh

PhpBB là gì? PhpBB là một gói phần mềm có chức năng xây dựng diễn đàn, được viết bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Các tính chất nổi bật của phpBB là gì? Là một phần mềm miễn phí và cung cấp các tính năng hữu ích có sẵn,…