tải appserv

AppServ là gì? Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng AppServ

AppServ là gì? AppServ là công cụ thiết lập máy chủ cơ sở dữ liệu Localhost bao gồm đầy đủ tính năng của Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin. Bên cạnh AppServ, bạn cũng nên biết về khái niệm “Localhost là gì?“. Localhost được ghép của 2 chữ “local” (máy tính của bạn) và “host” (máy chủ)…