Tham số Swap – vfs_cache_pressure là gì?

SWAP là gì? Mọi thông tin cần biết về RAM ảo SWAP

Swap là gì? Swap hay còn được gọi là RAM ảo được sử dụng để hỗ trợ lưu trữ dữ liệu khi bộ nhớ vật lý (RAM) đã đầy. Đôi khi SWAP cũng được dùng song song để tăng dung lượng bộ nhớ đệm. SWAP thường dùng trên các hệ điều hành Linux, Ubuntu hoặc…