tính năng gọi hỗ trợ nhanh qua APP MATBAO ID

Hướng dẫn sử dụng tính năng gọi qua app MATBAO ID

1. Đăng nhập vào phần mềm MATBAO ID Quý khách có thể sử đăng nhập trực tiếp phần mềm MATBAO ID , hoặc nếu quý khách chưa có phần mềm có thể tải từ app store và google play Ứng dụng quản lý tài khoản Mắt Bão tiện lợi nhất.Tải ứng dụng ngay!   Sau đó…