whois

Whois là gì? Cách sử dụng Whois để tra cứu thông tin tên miền

Whois là gì? Whois là công cụ tìm kiếm tên miền/chương trình trên Internet để kiểm tra thông tin tên miền. Ý nghĩa của Whois là gì? Whois chính xác là từ who is trong tiếng Anh nó mang ý nghĩa là câu hỏi “Ai?” dùng để chỉ người chủ của tên miền. Whois Privacy…