Thêm mới đề xuất

Đề xuất tính năng

  Sử dụng hiệu quả

  • Những bài duyệt hợp lệ khi nội dung là “Đề xuất tính năng”.
  • Đề xuất tính năng áp dụng cho các dịch vụ đang được cung cấp tại Mắt Bão: WordPress, Hosting, Cloud Server, Email, Tên miền, SSL, HĐĐT.
  • Thật tốt nếu chúng tôi nhận được những đề xuất tính năng mới từ bạn.
  • Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia và bỏ phiếu bình chọn cho các đề xuất khác.
  • Các đề xuất được bình chọn nhiều nhất có thể sẽ được phát triển trong tương lai.
  • Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu để mọi người có thể cùng hiểu và phát triển sáng kiến của bạn.