Cảnh báo đầy dung lượng

Đang xem 2 luồng phản hồi
 • Chủ đề
   Khuất Bá Duy Lâm
   Khách
   Up
   -3
   Down
   ::
   Thêm tính năng thông báo khi hosting sắp đầy dung lượng, và không tạo backup được khi dung lượng hosting gần đầy.
   Henry Tran
   Khách
   Tôi đồng tính thêm tính năng này, mong nhà phát hành mau phát triển nó.
   Cảm ơn về thông tin của bạn!

   Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.

   Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.

Đang xem 2 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.