Giới hạn số lượng gửi Emails trong 1 giờ

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Chủ đề
   Đặng Hữu Hiểu
   Khách
   Up
   4
   Down
   ::
   Thấy hệ thống báo khi gửi quá 100 Emails trong 1 giờ là bị khóa.
   Đề xuất, không khóa, mà chỉ không cho gửi các Email từ 101 trở đi.
   Do tính chất công việc cần gửi đi 1 lượng email có thể trên 100 emails trong 1 giờ, cứ mỗi lần vậy lại khóa Emails thì năng suất sử dụng kém và mất nhiều thao tác.

   Trân trọng.

   Cảm ơn về thông tin của bạn!

   Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.

   Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.