Recall mail (Thu hồi mail đã gửi)

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
 • Chủ đề
  Đặng A Tú Giang
  Khách hàng
  Up
  1
  Down
  Mail công ty khi gửi sẽ cần thông qua sếp lớn. Đôi lúc sếp sẽ không đồng ý với mail đã gửi của nhân viên đến khách hàng, hoặc gửi nhầm email.
  Nên rất cần có tính năng thu hồi Mail đã gửi.

  Mong Mắt Bão sẽ cập nhật tính năng này sớm hơn.
  Cảm ơn rất nhiều.

  ĐTính Nguyễn
  Quản lý
  Cảm ơn về thông tin của bạn!

  Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.

  Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
Bình luận