Thêm nút hủy yêu cầu hỗ trợ trong trang id.matbao.net

Đang xem 3 luồng phản hồi
 • Chủ đề
   Công ty TNHH Thang máy Getis Việt Nam
   Khách
   Up
   1
   Down
   ::
   Mình muốn có 1 góp ý nhỏ cho Mắt Bão là bổ sung thêm nút HỦY YÊU CẦU hỗ trợ trong trang id.matbao.net

   Cảm ơn Mắt Bão!

   Cảm ơn về thông tin của bạn!

   Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.

   Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.

   Nguyễn Công Thiện
   Khách

   Công ty TNHH Thang máy Getis Việt Nam:
   Mình muốn có 1 góp ý nhỏ cho Mắt Bão là bổ sung thêm nút HỦY YÊU CẦU hỗ trợ trong trang id.matbao.net
   Cảm ơn Mắt Bão!

   Nguyễn Hồng yến thanh
   Khách
   Huy con gai me tui bay
Đang xem 3 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.