Thêm ứng dụng sử dụng Email trên Smartphone

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Chủ đề
   Công ty TNHH ĐĐT
   Khách
   Up
   -3
   Down
   ::
   Mắt Bão nên phát triển một ứng dụng của riêng Mắt Bão để có thể sử dụng Email trên điện thoại thông mình (Android/IOS).

   Công dụng: Chỉ cần đăng nhập Email và mật khẩu là dùng được ngay, không cần cấu hình nhiều bước với ứng dụng bên thứ 3.

   Cảm ơn về thông tin của bạn!

   Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.

   Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.