VueJS là gì? Tính năng của VueJS kèm ví dụ minh họa

Mắt Bão 29/01/2024 11 phút đọc

 

VueJS không chỉ đem đến sức mạnh của một công cụ mã nguồn mở mà còn tạo ra một cộng đồng sáng tạo và đam mê. 

VueJS, ReactJS và AngularJS, cùng khám phá sâu hơn về đặc điểm, ưu điểm của VueJS và sự khác biệt so với các đối thủ.

I. Tổng quan VueJS

1. VueJS là gì?

Khái niệm VueJS:

VueJS là một framework JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng và các ứng dụng web tương tác. 

Khái niệm về VueJS và mục đích khi sử dụng trong code web

Khái niệm về VueJS và mục đích khi sử dụng trong code web

>>>Xem thêm:Node JS là gì? NodeJS có phải là ngôn ngữ lập trình?<<<

Được tạo ra bởi Evan You vào năm 2014, VueJS nhanh chóng trở thành một trong những công cụ phổ biến cho việc phát triển ứng dụng web, nhờ vào cú phát triển mạnh mẽ và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn.

Mục đích VueJS:

Mục đích chính của VueJS là tạo ra một thư viện linh hoạt và dễ sử dụng cho việc xây dựng giao diện người dùng, cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng hiệu quả và dễ bảo trì.

2. Lịch sử VueJS là gì?

VueJS được Evan You bắt đầu phát triển từ năm 2013 với mục tiêu tạo ra một framework gọn nhẹ, linh hoạt và dễ học. Phiên bản đầu tiên của VueJS, phiên bản 0.6, được phát hành vào tháng 2 năm 2014. Từ đó, VueJS đã trải qua nhiều phiên bản cập nhật và cải tiến liên tục.

Với sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn, VueJS đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành một trong những framework phổ biến hàng đầu cho việc phát triển các ứng dụng web hiện đại.

II. Tính năng của VueJS

1. Components

VueJS tập trung vào việc phát triển theo mô hình component-based, trong đó các thành phần giao diện được chia thành các phần nhỏ độc lập, mỗi phần có thể tái sử dụng được gọi là component. 

=> Tạo ra các ứng dụng có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. Các component trong VueJS có thể chứa HTML, CSS và JavaScript, giúp tách biệt logic và giao diện, dễ dàng quản lý và tái sử dụng.

Ví dụ tính năng component của VueJS:

Tính năng component trong VueJS

Tính năng component trong VueJS

>>>Xem thêm:5 Cách Tạo Website Cá Nhân Miễn Phí Cho Người Không Biết Code<<<

Component này có thể được sử dụng trong các trang hoặc phần tử khác của ứng dụng để hiển thị thông tin tương tự mà không cần viết lại mã HTML và logic tương tự nhau.

2. Data binding

VueJS cung cấp hai loại data binding: one-way binding (đồng bộ một chiều) và two-way binding (đồng bộ hai chiều). Cho phép dữ liệu trong model (hoặc state) được liên kết với giao diện (view) một cách dễ dàng. Khi dữ liệu thay đổi, giao diện cũng được cập nhật tự động và ngược lại.

Ví dụ tính năng data binding của VueJS:

Giả sử bạn có một biến message trong mô hình VueJS:

Ví dụ biến thể muốn liên kết trong VueJS

Ví dụ biến thể muốn liên kết trong VueJS

>>>Xem thêm:Firebase là gì? Giải pháp lập trình không cần Backend từ Google<<<

Sau đó, bạn muốn hiển thị nội dung của biến message này trong giao diện:

Di chuyển biến sang phần giao diện code web

Di chuyển biến sang phần giao diện code web

Khi dữ liệu thay đổi trong mô hình VueJS, giao diện sẽ tự động cập nhật để phản ánh những thay đổi:

3. Directives

VueJS sử dụng directives để thao tác với DOM một cách thuận tiện và linh hoạt. Các directives như v-if, v-for, v-bind, v-on cho phép thay đổi cấu trúc DOM, xử lý sự kiện, gắn các thuộc tính và các tác vụ khác một cách dễ dàng thông qua các thẻ HTML.

 Điều này giúp người phát triển có khả năng kiểm soát giao diện một cách linh hoạt mà không cần can thiệp trực tiếp vào DOM.

Ví dụ tính năng directives của VueJS:

  • v-if và v-else-if, v-else:

Sử dụng để điều khiển hiển thị của một phần tử dựa trên điều kiện. Ví dụ, hiển thị một thông báo khi một điều kiện đúng:

Thể hiện điều kiện đúng/sai trong VueJS

Thể hiện điều kiện đúng/sai trong VueJS

  • v-for:

Dùng để lặp qua một mảng và render các phần tử tương ứng. Ví dụ, lặp qua danh sách và hiển thị mỗi phần tử:

Hiển thị các phần tử  trong VueJS

Hiển thị các phần tử trong VueJS

  • v-bind:

Dùng để gán giá trị cho một thuộc tính hoặc phương thức của một phần tử. Ví dụ, gán động một giá trị cho thuộc tính href của một liên kết:

“<a v-bind:href=”url”>Click vào đây</a>”

Nếu url thay đổi trong data của VueJS, thì giá trị của thuộc tính href cũng sẽ thay đổi theo.

  • v-on:

Dùng để lắng nghe sự kiện. Ví dụ, lắng nghe sự kiện click và gọi một phương thức:

“<button v-on:click=”handleClick”>Click me</button>”

Khi nút được click, phương thức handleClick sẽ được gọi.

  • v-model:

Dùng để tạo một liên kết hai chiều giữa trường input và dữ liệu của VueJS. Ví dụ, nhập liệu vào trường input:

“<input v-model=”message”>

<p>{{ message }}</p>”

Khi giá trị trong trường input thay đổi, giá trị của message trong data cũng sẽ thay đổi và ngược lại.

4. Virtual DOM

VueJS sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. Thay vì cập nhật toàn bộ DOM khi có thay đổi dữ liệu, VueJS tạo ra một bản sao ảo của DOM để so sánh với DOM thực tế và chỉ cập nhật những phần thay đổi. 

=> Giúp tăng tốc độ render, cải thiện hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên hơn so với việc làm việc trực tiếp trên DOM.

Ví dụ tính năng Virtual DOM của VueJS:

Giả sử bạn có một ứng dụng VueJS đơn giản hiển thị một danh sách các công việc (todos):

Danh sách công việc muốn được hiển thị VueJS

Danh sách công việc muốn được hiển thị VueJS

Và đoạn mã JavaScript:

Viết đoạn code web bằng Javascript muốn thay đổi trên VueJS

Viết đoạn code web bằng Javascript muốn thay đổi trên VueJS

Khi bạn nhấn vào nút “Thêm công việc”, phương thức addTodo được gọi và một công việc mới được thêm vào danh sách todos. VueJS sẽ thực hiện việc cập nhật giao diện dựa trên sự thay đổi trong dữ liệu.

So sánh VueJS với ReactJS, AngularJS

III. So sánh Framework VueJS so với ReactJS

Điểm giống nhau giữa VueJS so với ReactJS

 

VueJSReactJS
Virtual DOM
Component-based architecture
Cộng đồng và hỗ trợ

Bảng so sánh điểm tương đồng giữa VueJS với ReactJS

Điểm khác nhau giữa VueJS so với ReactJS

Điểm so sánhVueJSReactJS
Syntax và cách tiếp cậnCú pháp linh hoạt, dễ đọc và dễ tiếp cậnSX kết hợp HTML trong JavaScript
Cấu trúc và kích thướcNhẹ, dễ học và triển khaiCó thể phức tạp với các thư viện phụ
Hệ sinh thái xung quanhHệ sinh thái đơn giản, ít phức tạpNhiều lựa chọn và thư viện phong phú
Hiệu suất và tốc độHiệu suất tốt và tốc độ nhanhHiệu suất cao, tuy nhiên có thể phức tạp

Bảng so sánh điểm khác biệt giữa VueJS với ReactJS

IV. So sánh Framework VueJS so với AngularJS

Điểm giống nhau giữa VueJS so với AngularJS

 

VueJSAngularJS
Data binding Two-way bindingTwo-way binding
Component-based architecture

Bảng so sánh điểm giống nhau giữa VueJS với AngularJS

Điểm khác nhau giữa VueJS so với AngularJS

So sánhVueJSAngularJS
Học thuật Dễ học, ít phức tạp, thuận lợi cho người mớiĐộ phức tạp cao, học khá khó khăn
Ứng dụngNhẹ, phù hợp với các ứng dụng trung bìnhNặng, phù hợp với các ứng dụng phức tạp
Hiệu suất và tối ưu hóaHiệu suất cao, tối ưu hóa tốtĐôi khi có thể gặp rắc rối với vấn đề hiệu suất
Quản lý state và các công cụ đi kèmSử dụng Vuex để quản lý stateCung cấp các công cụ như RxJS, NgRx để quản lý state và side effects

Bảng so sánh điểm khác biệt giữa VueJS với AngularJS

V. Kết luận

Việc hiểu VueJS là gì và có sự so sánh giữa các framework sẽ thấy rằng: VueJS với cú pháp linh hoạt và tiếp cận dễ học, ReactJS với sức mạnh của cộng đồng và hiệu suất, còn AngularJS với tính toàn diện và công cụ mạnh mẽ.


Bài viết liên quan