Hướng dẫn Di chuyển dữ liệu website

Hà Trọng Trung 20 phút đọc

Để website của Quý khách có thể hoạt động tại hosting Mắt Bão, Quý khách cần thực hiện di chuyển toàn bộ dữ liệu website về đặt lên hosting mới này.

Đối với mỗi nhà cung cấp sẽ sử dụng những công cụ quản trị riêng, hi vọng những bài viết hướng dẫn dưới đây sẽ giúp Quý khách dễ dàng thao tác di chuyển dữ liệu website.

1 – Dịch vụ hosting sử dụng Plesk Panel

 • Login vào quản trị hosting từ Bảng điều khiển mục Quản lý Cloud Hosting
 • Tìm đến mục Files Manager
 • Xóa bỏ dữ liệu trang mặc định Plesk bên trong thư mục httpdocs, đây là thư mục chính chứa source code website
 • Upload dữ liệu website của Quý khách ở dạng file nén .zip
 • Giải nén dữ liệu website bằng cách click phải vào file nén, chọn Extract Files
 • Nhấp vào mục Database bên tay phải
 • Tiến hành khởi tạo database và user database
 • Import dữ liệu vào database vừa khởi tạo
 • Quay trở lại mục File Manager, tìm đến file cấu hình chuỗi kết nối trên website ( wp-config.php, configuration.php, web.config …. tùy vào mã nguồn website )
 • Điều chỉnh lại chuỗi kết nối theo thông tin đã khởi tạo trước đó
 • Kiểm tra lại website sau khi upload.

2 – Dịch vụ hosting sử dụng cPanel Panel

 • Login vào quản trị hosting từ Bảng điều khiển mục Cloud Hosting
 • Tìm đến mục File Manager
 • Nhấp vào folder public_html , đây là thư mục chính chứa source code website
 • Upload dữ liệu website của Quý khách ở dạng file nén .zip
 • Giải nén dữ liệu website bằng cách click phải vào file nén, chọn Extract
 • Quay trở lại trang chính quản trị hosting cPanel, nhấp vào mục MySQL@Databases
 • Nhập thông tin tên database và nhấn Create Database
 • Nhập thông tin User database và Password cho user này
 • Tiến hành phân quyền user cho database vừa khởi tạo
 • Quay lại trang quản trị cPanel, truy cập vào PHP MyAdmin
 • Import dữ liệu vào database vừa khởi tạo
 • Quay trở lại mục File Manager, tìm đến file cấu hình chuỗi kết nối trên website ( wp-config.php, configuration.php, …. tùy vào mã nguồn website )
 • Điều chỉnh lại chuỗi kết nối theo thông tin đã khởi tạo trước đó
 • Kiểm tra lại website sau khi upload.