Hướng dẫn Sao lưu – Khôi phục dữ liệu website

Hà Trọng Trung 29/05/2020 157 lượt xem

 

I. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu hosting

1 – Dịch vụ hosting sử dụng công cụ Plesk Panel

 • Login vào trang quản trị hosting Plesk từ Bảng điều khiển trong mục Cloud Hosting
 • Chọn mục Backup Manager bên tay phải
 • Nhấp vào Backup để thực hiện sao lưu dữ liệu hosting ngay thời điểm thao tác
 • Chọn Full để sao lưu toàn bộ dữ liệu hosting
 • Nhấp vào Schedule nếu muốn lên lịch cho hệ thống sao lưu tự động

2 – Dịch vụ hosting sử dụng công cụ cPanel Panel

 • Login vào trang quản trị hosting cPanel từ Bảng điều khiển trong mục Cloud Hosting
 • Nhấp vào biểu tượng Backup
 • Chọn Download a Full Account Backup
 • Sau đó nhấp vào Generated Backup

II – Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu

1 – Dịch vụ hosting sử dụng Plesk Panel

 • Login vào trang quản trị hosting Plesk từ Bảng điều khiển trong mục Cloud Hosting
 • Chọn mục Backup Manager bên tay phải
 • Nhấp vào file đã sao lưu trước đó (hoặc Upload để tải lại bản sao lưu nếu đã xóa trước đó)
 • Chọn All objects (entire system) để phục hồi tất cả dữ liệu
 • Hoàn tất quá trình phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu

2 – Dịch vụ hosting sử dụng cPanel

 • Login vào trang quản trị hosting cPanel từ Bảng điều khiển trong mục Cloud Hosting
 • Nhấp vào mục File Manager
 • Tìm đến file Backup_.tag.gz và di chuyển vào thưc mục public_html
 • Giải nén dữ liệu sao lưu
 • Tìm và copy tất cả dữ liệu source code bên trong thư mục Backup_/homedir/public_html ra ngoài thư mục public_html
 • Sử dụng dữ liệu database bên trong thư mục /mysql import vào database trên hosting.
 • Hoàn tất quá trình phục hồi dữ liệu

Bài viết liên quan