Kiểm tra và Khắc phục lỗi phần mềm trên máy chủ Cloud Server

Lường Thế Nam 3 phút đọc

Trong quá trình cài đặt và sử dụng các phần mềm trên máy chủ, chúng ta có thể gặp một số lỗi xảy ra, ví dụ như:

  • Không thể cài đặt phần mềm.
  • Không thể khởi động (start) phần mềm và dịch vụ (service).
  • Phần mềm và dịch vụ đang khởi động thì gặp lỗi và tự động tắt (stop).

Thông thường chúng ta sẽ không thể biết được nguyên nhân tại sao lại xảy ra các lỗi trên, vì vậy chúng ta cần phải sử dụng các lệnh có sẵn để tìm nguyên nhân gây ra các tình trạng lỗi này. Cụ thể là kiểm tra log (nhật ký của dịch vụ) để tìm các lỗi.

Ví dụ, khi khởi động apache trên máy chủ bạn gặp phải lỗi sau:

Bên dưới phần câu lệnh sẽ có một hướng dẫn để bạn kiểm tra nguyên nhân (debug), cụ thể là đoạn sau:

See “systemctl status httpd.service” and “journalctl -xe” for details.

Hãy thử gõ lệnh systemctl status httpd.service hoặc lệnh journalctl -xe để kiểm tra, bạn sẽ thấy hệ thống hiển thị ra phần sau:

Bạn hãy chú ý đoạn sau:
May 16 22:25:06 nkmedia httpd[360668]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
May 16 22:25:06 nkmedia httpd[360668]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
May 16 22:25:06 nkmedia httpd[360668]: no listening sockets available, shutting down

Đây chính là phần lỗi khiến cho apache không thể khởi động, các bạn có thể sử dụng các mã lỗi này để tìm tài liệu hướng dẫn, thông thường lỗi này là do có một tiến trình nào đó đang sử dụng cổng (port 80) nên apache không thể khởi động trên cổng này.

Trường hợp khi chạy các lệnh trên nhưng không hiển thị đầy đủ, các bạn có thể mở file nhật kí (log) của phần mềm hoặc service lên để kiểm tra. Thông thường các tập tin log sẽ được ghi vào thư mục /var/log/{tên phần mềm hoặc dịch vụ}/

Trên đây là các hướng dẫn để các bạn có thể tìm nguyên nhân dẫn đến lỗi của các phần mềm trên máy chủ, sau khi có mã lỗi các bạn có thể tìm các bài viết liên quan trên wiki.matbao.net hoặc liên hệ ngay hotline 1900 1830 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công!