Hướng dẫn cấu hình WP Mail SMTP sử dụng SendGrid

SendGrid cung cấp gói miễn phí để gửi tới 100 email mỗi ngày. Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và trang web cá nhân, như vậy là rất nhiều để đáp ưng nhu cầu gửi mail. Nếu bạn cần gửi nhiều hơn, bạn có thể sẽ sử dụng dịch vụ trả phí.

Cách tìm khóa API SendGrid

Trước khi chúng ta có thể cấu hình trang web của bạn để hoạt động với SendGrid, chúng ta cần thiết lập một tài khoản và tìm khóa API SendGrid. Khóa này là một mã định danh duy nhất và bí mật để xác thực sẽ cho phép trang web tương tác với tài khoản của bạn tại SendGrid.

Trước tiên, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản SendGrid bằng cách truy cập website của SendGrid. Tại đây, bạn có thể chọn loại tài khoản phù hợp với nhu cầu của trang web của bạn.

Ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng ký tài khoản miễn phí của họ (giới hạn 100 email mỗi ngày).

Tiếp theo, bạn sẽ cần điền vào một vài biểu mẫu để tạo tài khoản của bạn và thiết lập hồ sơ.

Khi tạo tài khoản SendGrid, hãy đảm bảo sử dụng cùng một địa chỉ email bạn muốn đặt từ email trong cài đặt thông báo biểu mẫu của bạn. Những email này sẽ cần phải phù hợp trong các bước sau.

Sau khi tạo tài khoản, nhấp vào nút Start bên cạnh Integrate using our Web API or SMTP relay.

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thiết lập. Bây giờ bạn có thể nhấp vào nút Choose trong tùy chọn SMTP Relay.

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ cần nhập tên khóa API và sau đó nhấp vào Create Key.

Khi khóa API đã được tạo, bạn sẽ sẵn sàng chuyển sang bước tiếp theo. Hãy chắc chắn để trang này mở, vì chúng ta sẽ cần khóa API này một lát sau.

Sử dụng SendGrid với WP Mail SMTP để khắc phục email WordPress

Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu thiết lập SendGrid với WP Mail SMTP trên trang web WordPress của bạn.

Đầu tiên, cài đặt plugin WP Mail SMTP . Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách cài đặt plugin WordPress tại đây.

Trong khi trong bảng điều khiển WordPress của bạn, hãy đi tới Cài đặt » WP Mail SMTP .

Ở đầu trang này, bạn có thể đặt From Email và From Name . Theo mặc định, chúng sẽ điền vào email quản trị viên và tên trang web của bạn.

Đối với From Email, hãy đảm bảo rằng địa chỉ này được đặt thành cùng địa chỉ email được sử dụng để thiết lập tài khoản SendGrid của bạn.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên bật tùy chọn Force From Email. Vì bạn sẽ cần Email từ trong tất cả các plugin gửi email để khớp với địa chỉ email này (một yêu cầu để SMTP hoạt động), tùy chọn này sẽ giúp bạn tránh được sự cố chỉnh sửa cài đặt email trên toàn trang web của mình (trong tất cả các email dạng v.v.)

Bạn có thể thêm bất kỳ From Name nào bạn muốn và bạn cũng có thể chọn Force From Name để áp dụng cài đặt này trên toàn trang web. Không giống như Từ Email, việc có From Name cụ thể không quan trọng đối với chức năng của plugin. Tuy nhiên, nó sẽ giúp người nhận email dễ dàng xem những email này đến từ đâu.

Sau đó trong trường Mailer , chọn tùy chọn SendGrid .

Mặc dù tùy chọn, chúng tôi cũng khuyên bạn nên kiểm tra tùy chọn Return path để Set the return-path to match the From Email. Bằng cách đó, bạn sẽ được thông báo nếu có bất kỳ thư nào bị trả lại do sự cố với email của người nhận.

Bước cuối cùng trên trang này là cuộn đến phần SendGrid và nhập API Key. Hãy tiếp tục và lật trở lại tab hoặc cửa sổ nơi tài khoản SendGrid của bạn được mở để sao chép khóa bạn đã tạo trước đó.

Sau khi sao chép khóa, quay lại cài đặt WP Mail SMTP và dán nó vào trường API Key.

Khi các cài đặt này được lưu, bạn sẽ sẵn sàng thử gửi email kiểm tra. Để làm điều này, bấm vào tab Email Test.

Trên tab này, bạn có thể nhập bất kỳ địa chỉ email nào bạn có quyền truy cập và nhấp vào nút Send Email .

Khi email đã được xử lý, bạn sẽ thấy một thông báo thành công.

Nếu bạn kiểm tra hộp thư đến và nhận được email, bạn đã cài đặt thành công.

Tagged: