Hướng dẫn tính năng BCC và Catch-all – Email Pro v4

Nguyễn Hải Hưng 2 phút đọc

Tính năng BCC:

Giới thiệu:

Tính năng BCC là một tính năng trong phần quản trị ADMIN của Email Pro v4. Giúp chúng ta có thể theo dõi được toàn bộ thư ra / vào của toàn bộ các tài khoản Email trên dịch vụ.

Khi thư được gửi đi, hoặc thư nhận vào sẽ đồng thời BCC đến 1 địa chỉ Email mà bạn đã thiết lập.

Cài đặt:

Bạn sẽ tích chọn vào theo dõi Email gửi ra (Monitor outgoing) / Email nhận vào (Monitor incoming), hoặc cả 2:

Điền Email sẽ được BCC khi gửi ra / nhận vào ở ô trống > Save changes.

Nếu cài đặt như ảnh trên, thì cơ chế hoạt động như sau:

Khi 1 User bất kỳ trên dịch vụ của bạn gửi 1 Email mới, Email này sẽ đồng thời tự động BCC cho Email: admin@yourdomain.com.

Khi 1 User bất kỳ trên dịch vụ của bạn nhận 1 Email mới, Email này cũng được BCC cho Email: admin@yourdomain.com.

Tính năng Catch-all:

Giới thiệu:

Tính năng Catch-all hoạt động như sau:

Các Email được gửi tới các tài khoản thư không tồn tại trên dịch vụ của bạn, sẽ được chuyển tiếp đến (các) địa chỉ Catch-all đã được thiết lập.

Cài đặt:

Chúng ta có thể cài đặt nhiều địa chỉ nhận Email Catch-all, hãy enter xuống hàng mỗi địa chỉ > Save changes.

Nếu cài đặt như ảnh trên, thì cơ chế hoạt động như sau:

Khi có Email gửi đến 1 địa chỉ không tồn tại trên dịch vụ Email của bạn, thì Email này sẽ được chuyển tự động tới 2 địa chỉ đã thiết lập Catch-all là:
catch-all@your-domain.comdemo@your-domain.com.

Video Hướng Dẫn:

Hiện tại bài viết này chưa có Video hướng dẫn, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật Video hướng dẫn cho bài viết này sớm nhất…!