Cập nhật đồng bộ DNS là gì, vì sao diễn ra lâu?

Nguyễn Thị Bích Vân 7 phút đọc

Để phân giải tên miền, NameServer phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ NameServer, 2 máy chủ NameServer sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi DNS (record DNS) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi “địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu đầu tiên sẽ được chuyển tới các máy chủ gốc (Root NameServer) quản lý các yêu cầu về TLD (Top Level Domains – tên miền cấp cao nhất, ví dụ: .com, .net, .org, v.v …). Họ sẽ trả lời với các máy chủ NameServer có thẩm quyền cho tên miền được yêu cầu và yêu cầu sẽ chuyển đến máy chủ hosting website với các bản ghi DNS nơi mà IP sẽ được phân giải từ đó. 

Mỗi nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) duy trì máy chủ lưu trữ DNS riêng của họ. Những máy chủ lưu các bản ghi DNS trong bộ nhớ cache cục bộ của họ để tiết kiệm lưu lượng mạng từ truy vấn các máy chủ NameServer có thẩm quyền mỗi khi họ nhận được yêu cầu cho một tên miền nhất định. Vì vậy, khi bạn yêu cầu tên miền của bạn trong trình duyệt của bạn, yêu cầu sẽ chuyển tới các máy chủ ISP của bạn. Nó giải quyết địa chỉ IP của tên miền của bạn từ các máy chủ có thẩm quyền và bản ghi đang được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của máy chủ NameServer của ISP. 

Bản ghi lưu trữ vẫn còn trong bộ nhớ máy chủ tên cục bộ theo các cài đặt được áp dụng trong tệp vùng DNS của bạn và cụ thể hơn là giá trị của tham số TTL trong bản ghi SOA (Khởi đầu của Authority). Giá trị này được đặt mặc định là 14400 giây (4 giờ) trong máy chủ tên BIND. Thông thường, giá trị này được tăng lên một hoặc hai ngày, có mục đích là tiết kiệm lưu lượng. 

Vì vậy, khi máy chủ NameServer cục bộ lưu trữ một bản ghi từ tệp vùng (zone file) DNS của bạn, nó sẽ giữ lại bản ghi trong bộ nhớ của nó miễn là giá trị được chỉ định trong tham số TTL từ tệp khu vực của bạn. Khi bạn thực hiện một yêu cầu cho cùng một bản ghi trước khi thời gian TTL vượt qua, máy chủ tên ISP của bạn sẽ trả lời với bản ghi được lưu trữ hơn là truy vấn máy chủ tên độc quyền một lần nữa và sẽ làm như vậy cho đến khi đạt đến thời gian TTL. Sau khi đạt được TTL, nó sẽ lấy lại DNS vùng của bạn từ máy chủ tên có thẩm quyền cho tên miền của bạn và sẽ bắt đầu phục vụ các bản ghi cập nhật. 

Đó là lý do tại sao bạn cần đợi đến khoảng một ngày khi thực hiện thay đổi vùng DNS của bạn. 

Trong khi đợi bản ghi được cập nhật để đồng bộ trên toàn thể các NameServer của ISP, bạn nên xóa cache DNS cục bộ của máy tính của bạn, vì các bản ghi DNS cũng có thể được lưu trữ ở đó. Kiểm tra liên kết dưới đây để có hướng dẫn chi tiết về cách xóa bộ nhớ cache DNS: 

Windows® 8 

To clear your DNS cache if you use Windows 8, perform the following steps: 

1. On your keyboard, press Win+X to open the WinX Menu.
2. Right-click Command Prompt and select Run as Administrator.
3. Run the following command:
ipconfig /flushdns
If the command succeeds, the system returns the following message:
Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache. 

Windows Vista / Windows 7 Flush DNS

1. Đóng các ứng dụng của bạn ( trình duyệt hoặc email).
2. Mở Windows command prompt bằng cáchchọn menu Start => All Programs => Accessories. Click chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as Administrator.
3. Tại của sổ hiện ra bạn đánh câu lệnh sau và enter. ipconfig /flushdns. 

Windows 98/NT/2000/XP Flush DNS 

1. Đóng các ứng dụng của bạn ( trình duyệt hoặc email).
2. Mở Windows command prompt bằng cách chọn menu Start và gõ cmd trong mục tìm kiếm, sau đó nhấn phím enter.
3. Tại của sổ hiện ra bạn đánh câu lệnh sau và enter. ipconfig /flushdns. 

Mac Flush DNS 

+ Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X Leopard 

1. Open command terminal.

2. Chạy lệnh dscacheutil -flushcache 

+ Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X 10.5.1 

1. Open command terminal.
2. Chạy lệnh lookupd -flushcache 

Linux Flush DNS 

1. Open command terminal.
2. Chạy lệnh /etc/init.d/nscd restart 

Cách xóa cache DNS trên Chrome 

Khởi chạy Chrome và nhấn tổ hợp phím Ctrl + L để di chuyển con trỏ về thanh địa chỉ URL. Nhập đường dẫn URL sau vào thanh địa chỉ và nhấn Enter. 

chrome://net-internals/#dns 

Tại đây, bạn nhấn nút Clear host cache. Thao tác này sẽ xóa danh sách các trang web bạn đã truy cập. 

Tiếp theo, bạn nhập đường dẫn bên dưới vào thanh địa chỉ và nhấn Enter. 

chrome://net-internals/#sockets 

Cuối cùng, bạn nhấn lần lượt các nút Close idle sockets và Flush socket pools. Việc này sẽ đóng tất cả các socket của trình duyệt.