Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Email trên điện thoại Android – Email4B v2

Trương Trọng Hiếu 2 phút đọc

Sau đây là bài viết huớng dẫn cài đặt địa chỉ Email 4B v2 vào ứng dụng Mail trên thiết bị Android để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Để sử dụng ứng dụng mail trên Android đầu tiên bạn vào CH Play và tải ứng dụng Email về máy.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Email của điện thoại Android

Bước 2: Chọn Khác

Bước 3: Nhập vào tài khoản Email -> Mật khẩu -> Cài đặt thủ công

Bước 4: Chọn IMAP

Bước 5: Nhập thông tin tài khoản Email

Bước 6: Nhập vào tên máy chủ thư đến

Lưu ý: Máy chủ mail host là sv48dXX.emailserver.vn theo máy chủ của dịch vụ mail của bạn

Bước 7: Nhập vào thông tin máy chủ thư đi

Lưu ý: Máy chủ mail host là sv48dXX.emailserver.vn theo máy chủ của dịch vụ mail của bạn

Ví dụ: sv48d190.emailserver.vn

Bước 8: Nhập vào thông tin email -> Mật khẩu email -> Chọn đăng nhập

Sau đây là clip hướng dẫn cài mail vào ứng dụng Email trên điện thoại Android như sau:

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email4B v2 tại Mắt Bão.