Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email 4B v2 trên phần mềm Mail iOS

Trần Văn Nhân 02/07/2021 242 lượt xem

 

Sau đây là bài viết huớng dẫn cài đặt địa chỉ Email 4B v2 vào ứng dụng Mail trên thiết bị Iphone (sử dụng hệ điều hành iOS) để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Vào Settings của iPhone, chọn Mail

Bước 2: Vào tiếp mục Accounts

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục Add Accounts

Bước 4: Click chọn vào Khác

Bước 5: Chọn thêm tài khoản mail, sau đó bấm Next

Bước 6: Nhập địa chỉ Email, Mật khẩu Email và mô tả, sau đó bấm Next

Bước 7: Nhập những thông tin cài đặt mail như sau, sau đó bấm Next

MÁY CHỦ THƯ ĐẾN (INCOMING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdYY.emailserver.vn (XX, YY là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v2)

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

MÁY CHỦ THƯ ĐI (OUTGOING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdYY.emailserver.vn (XX, YY là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v2)

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

Video hướng dẫn cài đặt:

Chúc bạn thực hiện cài đặt thành công!


Bài viết liên quan