Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email 4B v2 trên phần mềm Mail iOS

Trần Văn Nhân 26/10/2020 190 lượt xem

 

Bước 1: Vào Settings của iPhone, chọn Mail

Bước 2: Vào tiếp mục Accounts

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục Add Accounts

Bước 4: Click chọn vào Microsoft Exchange

Bước 5: Nhập địa chỉ Email và mô tả, sau đó bấm Next

Bước 6: Bạn chọn vào mục Sign in

Bước 7: Lúc này, sẽ hiển thị ra phần nhập thông tin mật khẩu, bạn hãy nhập mật khẩu đăng nhập Email vào đây sau đó bấm Next

Bước 8: Nhập thông tin máy chủ, user name và mật khẩu một lần nữa sau đó bấm Next để kết thúc.

  • Server: mail.tenmien.com (tenmien.com là tên miền bạn dùng dịch vụ Email4B v2)
  • Domain: Tên miền bạn đang sử dụng dịch vụ Email4B v2
  • User Name: Nhập đầy đủ địa chỉ Email.


Bài viết liên quan