Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Mail thiết bị di động iOS – Email4B v2

Trần Văn Nhân 1 phút đọc

Sau đây là bài viết huớng dẫn cài đặt địa chỉ Email 4B v2 vào ứng dụng Mail trên thiết bị Iphone (sử dụng hệ điều hành iOS) để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Vào Settings của iPhone, chọn Mail

Bước 2: Vào tiếp mục Accounts

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục Add Accounts

Bước 4: Click chọn vào Khác

Bước 5: Chọn thêm tài khoản mail, sau đó bấm Next

Bước 6: Nhập địa chỉ Email, Mật khẩu Email và mô tả, sau đó bấm Next

Bước 7: Nhập những thông tin cài đặt mail như sau, sau đó bấm Next

MÁY CHỦ THƯ ĐẾN (INCOMING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdYY.emailserver.vn (XX, YY là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v2)

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

MÁY CHỦ THƯ ĐI (OUTGOING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdYY.emailserver.vn (XX, YY là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v2)

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

Video hướng dẫn cài đặt:

Chúc bạn thực hiện cài đặt thành công!