Hướng dẫn cấu hình Cloudflare cho tên miền

Một trong những giải pháp giải quyết trước mắt và hiệu quả nhất của bài toán hạn chế DDoS là sử dụng CloudFlare để ẩn thông tin IP chính nhằm hạn chế việc website bị tấn công.

Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng Cloudflare DNS sau khi đăng ký tên miền thì xem bài viết này.

Mắt Bão sẽ hướng dẫn cách cấu hình CloudFlare cho domain.

Trước tiên cần đăng ký 1 tài khoản CloudFlare tại trang https://www.cloudflare.com/a/sign-up và điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

 

Sau khi đăng ký thành công 1 tài khoản sẽ tự động chuyển đến trang “Get Started With CloudFlare” để bắt đầu quá trình thiết lập CloudFlare cho 1 domain cụ thể.

Cách cấu hình Cloudflare

  • Step 1: Add Website

Tiến hành nhập tên domain cần cấu hình và chọn Scan DNS Records


Cần chờ đợi 1 khoảng thời gian ngắn để hệ thống CloudFlare scan các record DNS và chọn Continue.

 

  • Step 2: Add DNS Records

Tại đây có thể cấu hình thiết lập các record DNS đã có sẵn sau khi quá trình scan hoàn tất hoặc thêm các record DNS khác cho domain cũng như cho phép các record DNS của domain tương ứng phân giải thông qua CloudFlare (fake IP) và chọn Continue.

  • Step 3: Select Plan

Tại đây có thể chọn CloudFlare Plan tùy theo từng nhu cầu sau đó chọn Continue.

 

  • Step 4: Update Nameservers

Cuối cùng cần thực hiện thay đổi cặp Nameservers hiện tại cho domain về cặp Nameservers mà CloudFlare cung cấp và chọn Continue.

Xem thêm bài viết: Cloudflare là gì?

Leave A Comment?