Hướng dẫn xử lý lỗi “505 authentication required” trên phần mềm Outlook

Trương Trọng Hiếu 10 phút đọc

Microsoft Outlook là phần mềm không còn xa lạ với người dùng Email. Phần mềm của nhà cung cấp Microsoft hỗ trợ bạn soạn thảo, quản lý hộp thư của mình một cách dễ dàng và thuận tiện. Khi gửi email có nhưng lỗi trả về 505 authentication required đồng nghĩa với việc bạn chưa bật xác thực để gửi email. Bạn có thể chủ động xử lý theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Bạn chọn vào menu File ở góc bên trái như hình

Tiếp tục chọn Account Settings và chọn Account Settings… một lần nữa.

Bước 2: Nháy chuột nhanh 2 lần vào địa chỉ cần khắc phục hoặc chọn địa chỉ Email và chọn Change

Bước 3: Chọn More Settings …

Bước 4: Chọn thẻ Outgoing Server và chọn vài option My outgoing server (SMTP) requires authentication, sau đó chọn OK.

Bước 5: Chọn Next để hoàn tất

Thông báo kiểm tra cài đặt tài khoản thành công:

Video hướng dẫn thao tác bật xác thực để gửi email trên phần mềm Microsoft Outlook

Chúc bạn thao tác khắc phục lỗi gửi 505 authentication required email thành công!!!