Cấm PING trong Linux

Chào các bạn,

Như chúng ta đã biết, để ngăn chặn ping response chúng ta có thể thực hiện cấu hình bằng iptables.

Tuy nhiên, chúng ta còn có thể vô hiệu hóa ping response bằng câu lệnh rất đơn giản như sau:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

Ngược lại, nếu bạn muốn kích hoạt lại ping response, bạn hãy thực hiện lệnh sau đây:

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

 

Chúc bạn thành công!