Cấu hình SSL cho WordPress

SSL (HTTPS) ngày càng trở nên phổ biến sau khi Google công bố họ sẽ ưu tiên các blog/website sử dụng giao thức HTTPS trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm.

Trong WordPress, các bạn có thể cài đặt SSL một cách dễ dàng với sự trợ giúp của các plugin Really Simple SSL, lúc đó website bạn sẽ chỉ sử dụng giao thức HTTPS và tự động chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS.

Nếu bạn truy cập vào trang chủ và thấy https:// nó màu trắng thì lý do là có một số thành phần trên website chưa được đổi sang HTTPS. bạn ấn chuột phải vô trang và chọn Inspect Element rồi chuyển qua tab Console để xem các liên kết nào chưa được chuyển sang SSL rồi tiến hành sửa thủ công.

Hoặc bạn không biết sửa thủ công thì cài plugin SSL Insecure Content Fixer vào để tự chuyển các liên kết HTTP sang vào để tự chuyển các liên kết HTTP sang HTTPS trong website. trong website.

Sau khi cài đặt xong toàn bộ, địa chỉ của bạn bây giờ đã có HTTPS

Chúc các bạn thành công!