Hướng dẫn gửi email kích hoạt dịch vụ SSL và gửi lại file chứng thư cài đặt SSL trên id.matbao.net

Nguyễn Thị Hạnh Chinh 1 phút đọc

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trang https://id.axys.group/users/login với mã tài khoản của bạn (ví dụ: MBxxxxxx )

Tiếp theo, bạn click vào mục “Bảo mật SSL”  Click chọn “Quản lý SSLBấm vào Chi tiết dịch vụ

Trường hợp bạn chưa nhận được email kích hoạt, vui lòng bấm vào chức năng: Gửi lại email kích hoạt

Trường hợp bạn chưa nhận được tập tin cài đặt SSL hoặc có nhu cầu cài lại, vui lòng bấm vào chức năng: Gửi lại tập tin cài đặt SSL

*Lưu ý: Bạn cần phải có địa chỉ mail admin@tên miền (Ví dụ: admin@matbao.net) thì mới có thể nhận được mail approve hoặc file chứng thư.

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ các kênh hỗ trợ 24/7: 19001830

Chúc các bạn thành công