Danh sách đầy đủ các gói dịch vụ Cloud Server

Nhằm đáp ứng thêm nhu cầu của người dùng trong việc sử dụng tài nguyên máy chủ của dịch vụ Cloud Server, Mắt Bão triển khai thêm các gói mở rộng so với các gói dịch vụ được hiển thị trên trang matbao.net.

Xin lưu ý: Từ gói CS9-Linux, CS9-Windows trở lên, nếu có nhu cầu nâng cấp hoặc đăng ký mới, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của Mắt Bão để đăng ký sử dụng dịch vụ này để sử dụng những gói Cloud Server với thông số tài nguyên cao hơn.
Thông tin liên hệ:
Kinh Doanh Hồ Chí Minh: (028) 3622 9999
Kinh Doanh Hà Nội: (024) 35 123456

Sau đây là bảng thông số tài nguyên của máy chủ Cloud Server đầy đủ:

Cloud Server Linux:

Gói RAM (GB) CPU Core(s) Disk (GB) Max IOPS SSD Max IOPS HDD
CS1-Linux 1 1 15 300 100
CS2-Linux 2 1 30 300 100
CS3-Linux 2 2 30 300 100
CS4-Linux 4 2 60 600 150
CS5-Linux 4 3 60 600 150
CS6-Linux 6 3 80 600 150
CS7-Linux 6 4 80 600 200
CS8-Linux 8 4 100 600 200
CS9-Linux 8 6 120 600 200
CS10-Linux 12 6 140 800 250
CS11-Linux 12 8 160 800 250
CS12-Linux 16 8 180 800 250
CS13-Linux 16 10 200 800 300
CS14-Linux 20 10 220 1000 300
CS15-Linux 20 12 240 1200 300
CS16-Linux 24 12 250 1200 300

Cloud Server Windows:

Gói RAM (GB) CPU Core(s) Disk (GB) Max IOPS SSD Max IOPS HDD
CS1-Windows 4 2 60 300 100
CS2-Windows 4 3 60 300 100
CS3-Windows 6 3 80 300 100
CS4-Windows 6 4 80 600 150
CS5-Windows 8 4 100 600 150
CS6-Windows 8 6 120 600 150
CS7-Windows 12 6 140 600 200
CS8-Windows 12 8 160 600 200
CS9-Windows 16 8 180 800 250
CS10-Windows 16 10 200 800 300
CS11-Windows 20 10 220 1000 300
CS12-Windows 20 12 240 1200 300
CS13-Windows 24 12 240 1200 300