Danh sách đầy đủ các gói dịch vụ Cloud Server

Hector Hoang 27/05/2020 136 lượt xem

 

Nhằm đáp ứng thêm nhu cầu của người dùng trong việc sử dụng tài nguyên máy chủ của dịch vụ Cloud Server, Mắt Bão triển khai thêm các gói mở rộng so với các gói dịch vụ được hiển thị trên trang matbao.net.

Xin lưu ý: Từ gói CS9-Linux, CS9-Windows trở lên, nếu có nhu cầu nâng cấp hoặc đăng ký mới, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của Mắt Bão để đăng ký sử dụng dịch vụ này để sử dụng những gói Cloud Server với thông số tài nguyên cao hơn.
Thông tin liên hệ:
Kinh Doanh Hồ Chí Minh: (028) 3622 9999
Kinh Doanh Hà Nội: (024) 35 123456

Sau đây là bảng thông số tài nguyên của máy chủ Cloud Server đầy đủ:

Cloud Server Linux:

GóiRAM (GB)CPU Core(s)Disk (GB)Max IOPS SSDMax IOPS HDD
CS1-Linux1115300100
CS2-Linux2130300100
CS3-Linux2230300100
CS4-Linux4260600150
CS5-Linux4360600150
CS6-Linux6380600150
CS7-Linux6480600200
CS8-Linux84100600200
CS9-Linux86120600200
CS10-Linux126140800250
CS11-Linux128160800250
CS12-Linux168180800250
CS13-Linux1610200800300
CS14-Linux20102201000300
CS15-Linux20122401200300
CS16-Linux24122501200300

Cloud Server Windows:

GóiRAM (GB)CPU Core(s)Disk (GB)Max IOPS SSDMax IOPS HDD
CS1-Windows4260300100
CS2-Windows4360300100
CS3-Windows6380300100
CS4-Windows6480600150
CS5-Windows84100600150
CS6-Windows86120600150
CS7-Windows126140600200
CS8-Windows128160600200
CS9-Windows168180800250
CS10-Windows1610200800300
CS11-Windows20102201000300
CS12-Windows20122401200300
CS13-Windows24122401200300

Bài viết liên quan