Hướng dẫn quản trị hosting cơ bản trên Plesk

Hector Hoang 21/05/2020 256 lượt xem

 

Hướng dẫn quản trị hosting cơ bản trên Plesk

Đăng nhập vào control panel của Plesk

Để đăng nhập vào plesk bạn có thể đăng nhập qua http://id.matbao.net hoặc “Đổi mật khẩu” thì hệ thống sẽ trả về https://s2dxxx.cloudnetwork.vn:8443/ với xxx là tham số được gửi qua mail của bạn.

Sau khi có thông tin đăng nhập bạn truy cập vào sẽ ra giao diện sau:

Sau khi đăng nhập xong sẽ có giao diện như sau:

Thay đổi thông tin đăng nhập trên plesk

Chọn Account vào My Profile để thay đổi password đăng nhập vào plesk như sau:

Quản lý tập tin / thư mục trên hosting PLesk

+ Upload dữ liệu

Để upload một tập tin, bạn hãy chọn thư mục gốc (httpdocs) trên thanh menu và ấn vào nút Upload ở phía trên thanh công cụ.


Sau đó giao diện upload tập tin sẽ mở ra, quý khách có thể chọn file upload file dữ liệu để upload lên trên hosting.

+ Thêm xóa sửa và di chuyển tập tin, thư mục.

Cách tạo thư mục/ tập tin nhấn vào nút Create Directory/Create File trên thanh công cụ.

Xóa thư mục/ tập tin thì bạn cần  tích chọn thự mục hoặc cần xóa và chọn remove.
– Di chuyển tập tin và thư mục chọn
Chọn những tập tin và thư mục cần di chuyển chọn move trên thành công cụ và sau đó chọn thư mục cần di chuyển đến.

+ Nén và giải nén file .zip.

Hiện plesk windows chỉ hỗ trợ nén và giải nén file .zip
Nén tập tin / thư mục
Tích chọn những tập tin và thư mục cần nén và nhấn Add to Archive trên thành công cụ và sau đó điền tên file nén vào.

Giải nén

+ Phân Quyền.

– vào File Manager chọn thư mục cần phân quyền “Change Permisstions”


– Chọn Application pool group() tích chọn
Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with the entries explicitly defined here
Replace permission entries on all child objects with the entries displayed here
(Cho phép kết thừa và thay thế quyền trên tất cả tập tin và thư mục con.)
và chọn quyền ở mục Allow.

 FTP trên plesk

+ Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk

Bạn xem hướng dẫn ở bài sau:
https://wiki.matbao.net/kb/tao-va-thay-doi-tai-khoan-ftp-tren-plesk/
+ Sử dụng FileZilla để Upload Website

Bạn xem hướng dẫn ở bài sau:
https://wiki.matbao.net/kb/su-dung-filezilla-de-upload-website/

 Quản lý database và user database trên hosting PLesk

+ Tạo database SQL server và user database

Để tạo database trên host, quý khách truy cập vào Mục Databases trên plesk
chọn Add Database

Điền các thông số:
Database name * (tên database)
Database server (chọn MS SQL)
User:
Database user name * (user database)
New password *
Confirm password *
Và chọn OK
Còn thông tin Host bạn có thể lấy sau khi tạo database để kết nối cơ sở dữ liệu

Chọn Import Dump để restore database với file backup SQL server (.bak) và Export Dump là backup cơ sở dữ liệu.

+ Tạo database MySQL

Cũng giống trên nhưng MySQL có thêm phần phpmyadmin sau khi khởi tạo để quản lý database.

sau khi tạo xong Mysql

các bạn cũng import cơ sở của mysql bình thường hoặc sử dụng phpmyadmin.

Thêm Domain Alias, Sudomain, Addon domain

+ Thêm Sudomain

Bạn chọn “Websites & Domains” chọn “Add a Subdomain” điền tên sudomain và đường dẫn suddomain để upload dữ liệu.

+ Thêm Domain Alias

Bạn chọn “Websites & Domains” chọn “Add a Domain Alias” điền tên miền cùng hoạt động trên host và chọn OK

 Hướng dẫn Backup Website Trên PLesk

Vào “Websites & Domains” chọn “Backup Manager” chọn “Backup”
Bạn check bỏ chọn Mail configuration and content (hosting không động mail)
Type bạn chọn Full để backup sau đó download về và xóa trên server tránh tình trạng bị đầy.


Bài viết liên quan