Hướng dẫn Reinstall OS trên vCenter

Để cài đặt lại hệ điều hành cho Cloud Server Linux, bạn có thể thao tác trực tiếp trên control panel quản trị server vCenter. Để cài đặt lại OS, bạn vui lòng thực hiện những bước sau

Đăng nhập vào trang quản trị vCenter theo đường dẫn bên dưới

LoginURL: https://vcenter.cloudnetwork.vn:4083

Username: MB123456_email@yourdomain.com

Password: XXXXXXX

Tại trang quản trị VPS chọn tính năng OS Reinstall

Chọn OS cần cài đặt và đặt Password root

Lưu ý: Việc cài đặt lại OS rẽ xóa hết tất cả dữ liệu hiện có trên Cloud Server, cần backup toàn bộ dữ liệu trước khi thực hiện


15/05/2018


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan