Kích hoạt bản quyền DirectAdmin

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root.

cd /usr/local/directadmin/scripts 
./getLicense.sh 9602 123456
service directadmin restart

Trong đó số 9602 là Client-ID (hoặc còn gọi là User-Id) và 123456 là License-ID được Mắt Bão cung cấp. Nếu bạn gặp lỗi khi giải nén update.tar.gz, bạn có thể tìm nguyên nhân bằng cách:

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Thường thì thông tin về lỗi bạn có thể tìm thấy trong tập tin, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ IP của License đã đăng ký có khớp với IP WAN Public của máy chủ hay không. Nếu có sai sót, bạn hãy liên hệ Mắt Bão để hỗ trợ điều chỉnh. Xem thêm bài viết: DirectAdmin là gì và những điều cần biết về DirectAdmin.

Nếu Server của bạn có nhiều IP và wget lựa chọn sai IP để tải về DirectAdmin, bạn có thể chỉ định việc kích hoạt sử dụng đúng IP như sau:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 9602 123456 1.2.3.4
service directadmin restart

Nếu Sevrer không thể kết nối qua Port 443 đến directadmin.com (https), hoặc không lấy được kết quả thì có thể máy chủ của bạn có Firewall chặn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể thử dùng Port 80 để kích hoạt:

echo 1 > /root/.insecure_download

Khi khởi động lại DirectAdmin, bạn có thể gặp vấn đề như sau:

Stopping DirectAdmin: [ FAILED ]
Starting DirectAdmin: [ OK ]

Có nghĩa là tập tin PID không còn đúng thông tin, hãy khởi động lại DirectAdmin bằng cách:

killall -9 directadmin
/etc/init.d/directadmin start

Tham khảo thêm thông tin về License tại bài : Những điều cần biết khi sử dụng License Direct Admin.